DE CASE

“De marges op entreegelden staan onder druk omdat vrijwel alle tickets actiematig worden verkocht”

DE ONDERNEMERS

Monique en Jack Veldman

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

SERA bedacht voor Archeon om een eigen ticketverkoop te realiseren. Uiteindelijk hebben we de oplossing gevonden in meer beleving op de website om bezoekers over de streep te trekken direct een ticket te kopen, een eigen ticketsysteem en dus veel meer eigen klantdata en meer uit het bestaande klantenbestand halen. Dit klantenbestand groeit ook sneller door de toenemende eigen ticketverkoop.

Minder tekst, meer beeld. Archeon is groot, heeft veel te vertellen en vooral veel te laten zien. We wilden geen website waar eindeloos doorgeklikt moest worden. We hebben twee functies in de site gebouwd die dit mogelijk maken, waaronder ‘Archeon in vogelvlucht’.

Nu die beleving verbeterd is moeten de mensen wel direct kunnen bestellen. We hebben daarbij bewust voor een eigen ticketsysteem gekozen. Niet alleen om het verkoopproces in eigen hand te houden maar ook om meer tools te leveren voor resellers. Van ieder ticket is te achterhalen door wie ze verkocht zijn en hoeveel tickets er nog ongebruikt in omloop zijn.

Zowel het sitebezoek als ticketverkoop zit 40% in de lift dankzij SERA

Over het bedrijf

Archeon faciliteert de ontmoeting tussen een zo breed mogelijk publiek en de geschiedenis van Nederland op een informatieve en interactieve wijze, met als doel het verzorgen van een fijne, leuke en bovenal leerzame ervaring in een zo authentiek mogelijke (pre)historische omgeving. Archeon beheert en presenteert authentieke reconstructies van 43 gebouwen, meerdere monumenten en gebruiksvoorwerpen gebaseerd op archeologische opgravingen vanaf het mesolithicum (6.000 v.C.) tot aan de middeleeuwen (1.350 n.C.), om het materiele en immateriële erfgoed van Nederland nu en in de toekomst te waarborgen. Uitbreiding van aanwezige kennis wordt gegarandeerd middels onderzoek en experimentele archeologie. (pre)Historische geklede Archeotolken vertalen op een interactieve wijze het verleden naar het heden, met als primaire doelen educatie en historisch vermaeck.

Awards

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.