SERA blijft innoveren

Creatieve broedplaats voor groei en ontwikkeling

In de herfstuitgave 2020 van Into Business Leiden vertelt Bas Fruman namens SERA over de samenwerking met PLNT en hoe deze samenwerking zorgt voor groei en innovatie.

 

"Gefeliciteerd met je nieuwe job. Ik wil bij jou graag een kantoor huren want ik zoek contact met startups, studenten en onderzoek." Dat was de eerste zakelijke reactie die Bastiaan de Roo kreeg toen hij op LinkedIn bekend maakte dat hij directeur werd bij PLNT Leiden, centrum voor innovatie en ondernemerschap (toen nog HubSpot). De reactie kwam van Machiel van der Schoot, eigenaar van SERA Business Design. De twee kenden elkaar uit de tijd dat Bastiaan directeur was bij de plaatselijke Kamer van Koophandel. Het bleek het begin van een inspirerende samenwerking. Als gerenommeerd softwarebedrijf is SERA sindsdien een van de partners van PLNT.

‘War on talent’

De twee delen sindsdien over en weer hun kennis, sparren en inspireren elkaar. Bas Fruman, commercieel directeur, bij SERA: “Het leidt tot nieuwe verrassende kruisbestuivingen. In onze directe omgeving ontbreken namelijk een universiteit en hogeschool. Via onze contacten met PLNT kan SERA zich als bedrijf ook verder ontwikkelen. En innovatie blijven introduceren.

“Onze talentvolle programmeurs vinden via ontmoetingen bij PLNT de aansluiting op actuele ontwikkelingen. Dat kan online of bij voorbeeld tij dens een borrel op het innovatieve dakterras. Ze spreken immers dezelfde taal. Het helpt ons ook in de ‘war on talent’ die voor de IT-sector volop gaande is. Door corona is er een gigantische vraag naar digitale oplossingen. SERA trekt nieuw talent uitsluitend aan via het eigen netwerk. Onze samenwerking met PLNT is ook daarvoor echt een toegevoegde waarde.”

Creatieve broedplaats

Het Leidse PLNT is er enerzij ds voor studenten om via diverse programma’s ondernemende vaardigheden te leren. Anderzijds begeleidt het centrum startups tij dens de eerste drie jaar in hun ontwikkeling en groei. De naam PLNT is niet toevallig gekozen: het centrum voor innovatie en ondernemerschap is letterlijk en figuurlijk een inspirerende omgeving, een creatieve broedplaats als voedingsbodem voor groei en ontwikkeling. De founding partners van het eerste uur zij n de gemeente Leiden, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. Inmiddels is vanuit het onderwij s ook mboRijnland aangehaakt.

Voor partners uit het mkb, waaronder SERA, is het zinvol, waardevol en leerzaam om in nauw contact met jong talent te staan en gezamenlij k projecten te ontwikkelen. De rol van mkb-partners varieert van inspireren, coachen en begeleiden tot investeren. Ideeën worden bij PLNT geboren en bij voorbeeld bij SERA ontwikkeld. Een concreet voorbeeld hiervan is de lokale thuisbezorgd-app die SERA ontwikkelde in samenwerking met een groep studenten. Net als het digitale platform www.studentenstadleiden.nl voor de plaatselijke kamer van verenigingen (PKvV) in Leiden. De communicatie met tientallen verenigingen over relevante onderwerpen is hiermee voortaan via één kanaal geregeld.

Climathon

Afgelopen jaar was SERA betrokken bij de Climathon Leiden. In interdisciplinaire teams dachten studenten, professionals, inwoners en ondernemers 24 uur lang na over vraagstukken op het gebied van klimaatbeheersing. SERA werkte mee aan het deelproject om het dorp Zwammerdam over te laten stappen op biogas als winstgevende, gedecentraliseerde energievoorziening. Inzet daarbij was de mest die dagelij ks bij een lokale rundveehouderij wordt geproduceerd. Bastiaan: “Een hackathon is een beproefde manier om op een effi ciënte manier ideeën te bedenken voor ingewikkelde vraagstukken. Tegelij kertij d bouw je aan nieuwe contacten met uiteenlopende soorten bedrij ven en organisaties die een rol kunnen spelen bij de uitwerking.”

When worlds meet, growth follows

Bas: “Als je tien ideeën hebt, blij ven er altijd wel een of twee goede over. Dat kun je alleen maar doen door vallen en opstaan, te ondernemen dus. Ook kan het zij n dat een idee te vroeg komt, maar op een later tijdstip waardevol blijkt.

“Een creatieve broedplaats als voedingsbodem voor groei en ontwikkeling”

En via opgedane contacten soms jaren later alsnog uitgevoerd wordt.” De versnelde ontwikkelingen in IT, mede door de coronacrisis, zij n een uitdaging voor de komende jaren. En vragen snellere aanpassingen in ondernemerschap. Bas: “Wij zijn ervan overtuigd dat processen zich steeds vaker afspelen tussen partijen. Je kunt niet meer zonder elkaar. Je moet samenwerken. Bastiaan: “Daarom proberen we bij PLNT zoveel mogelijk de kans op toeval te vergroten door verschillende werelden bij elkaar te brengen. Oftewel, when worlds meet, growth follows.”

Dit artikel is verschenen in het Into Business Magazine Leiden, uitgave Herfst 2020: Into Business Leiden

 

Spreekt dit je aan?

Neem contact op!